Sähköinen kuva

Paperin avulla on rakennettu jo satoja vuosia. Edelleenkin leimattu paperikuva on ainoa virallinen rakennuspiirustus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sähköinen kuva päihittäisi paperia työmaalla.

Suunnitelijathan ovat käyttäneet sähköistä kuvaa apunaan jo pitkään, työmaalle on kuitenkin toimitettu vain riisuttu paperivedos.

Vain sähköisessä kuvassa
on suunnitelman koko sisältö.
Miksi työmaalla muka tarvitsisi
tyytyä yhtään vähempään?

Paperikuvat viipyvät kopioitavana
päiviä. Sähköisen kuvan saa heti
sähköpostilla tai projektipankista.
Miksi turhaan odottelisit kuvia?

Sähköista kuvaa voi tarkentaa
rajattomasti, tarvittaessa näet
sen pienimmätkin yksityiskohdat.

Paperilla esitetään vain päämitat, jotta kuva pysyisi selvälukuisena. Sähköiseen kuvaan voit sen sijaan lisätä kaikki siinä tarvittavat mitat ja tulostaa työkuvia täysin työmaasi tarpeiden mukaisesti.

Sijaintien haku tai massoittelu viivoittimella, laskimella ja ruutupaperilla on joskus melko työlästä. Onneksi laskentakin on helpompaa sähköisen kuvan avulla. Tämä on erityisen totta silloin, kun rakennetaan kaarevia tai muuten monimutkaisia muotoja.

Parhaimmillaan sähköinen kuva auttaa myös työmaan hallinnassa. Voit piilottaa kuvasta kaiken turhan ja jäsentää kuvan aikataulutuksen avuksi. Kuvan päälle saa piirretyksi myös työmaasuunnitelmat.

Oikeilla työkaluilla tämä ei ole edes vaikeaa. Siksi sähköisen kuvan käyttämistä ei kannata lykätä yhtään pidempään.

Sähköinen kuva antaa etulyöntiaseman. Paperikuvien parissa kulutettu ylimääräinen aika on aina pois jostain muusta, ehkäpä vapaa-ajasta. Miksi ihmeessä siis jäisit hyötymättä sähköisen kuvan eduista?